Preview Mode Links will not work in preview mode

May 13, 2021

Tamara se narodila v Bratislavě, studovala na Akademii výtvarných umění Bezalel v Izraeli a v současné době působí v Praze, kde dokončuje doktorandské studium na Akademii výtvarných umění. V rámci svého studia založila galerii Artivist Lab a věnuje se politickému a uměleckému aktivismu. Nejen o její tvorbě a významu aktivistických projektů si s ní povídá Pavlína Šulcová

Autorka: Pavlína Šulcová
Nahráno ve studiu Mr. Wombat
Jingle: Roman Štětina