Preview Mode Links will not work in preview mode

May 20, 2021

Dění v Izraeli, nebo izraelsko-palestinských vztazích, má zvláštní povahu. Krize často propukají nečekaně, ale po prvním šoku si uvědomíme, že se tyto situace pořád opakují, i když s důležitými obměnami. Tak je tomu i tentokrát, když se rozhořely vlastně nejméně tři různé konflikty v Izraeli a okolí. A o nich bude desáté j-castu, při jehož poslechu vás zdraví Jan Fingerland.

Autor: Jan Fingerland
Produkce, dramaturgie: Pavlína Šulcová