Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 16, 2021

Díváte se na seriály? Znáte Narcos? A víte, kdo to byl Max Mermelstein? Trochu jiný pohled  v židovských souvislostech nabízí Eliáš v novém díle j-castu pod30.

Autor, střih, záznam zvuku: Eliáš Gaydečka