Preview Mode Links will not work in preview mode

May 6, 2021

Židé jsou v USA jednou z mnoha menšin, co si v zemích svého původu si historicky vytrpěly své. Možná i to je důvodem, proč si vedle ekonomických a kulturních úspěchů zaslouží pozornost za významnou roli v aktivismu a boji za lidská práva, sociální témata, rovnost pohlaví či solidaritu s jinými menšinami.

Autor, střih, záznam zvuku: Eliáš Gaydečka
Postprodukce: Roman Štětina