Preview Mode Links will not work in preview mode

May 27, 2021

Tim Postovit je básník a slam poetry performer. Pochází z Ukrajiny a rané dětství prožil v Izraeli. V současné době studuje rusistiku na Karlově univerzitě, živí se jako překladatel a lektor češtiny. S Hugem si povídají o jeho již vydané básnické sbírce Magistrála, o sbírce Motýlí pavilon, která brzy vychází, a také o fenoménu slam poetry. Přišla řeč i na Timovy vzpomínky na život v Izraeli a na to, jak se dostal k výuce češtiny.

Autor, střih: Hugo Marx